Pedagoger trubblar med barnen

sophämtare

Jobbargubbar hämtar soporna!

En korttidsanställd sjunger en ny sång om sopbilen med barnen på avdelningen för barn mellan 3-5 år. På reflektionen diskuteras sången. Ordet jobbargubbar behöver bytas ut. Nu kan vi som pedagoger göra val. Antingen ändrar vi namnet från könsstereotypt "jobbargubbar" till ett nytt könsneutralt ord och fortsätter sjunga med det, eller så tar vi med barnen i diskussionen och trubblar med dem för att alla ska få träna på att tänka kritiskt.

Nästa dag på samlingen säger förskolläraren när sången sjungs igen: -Hör ni, nu sjunger vi om gubbarna. Det är väl inte bara gubbar som jobbar med sopor? Barnen är tysta och ser lite förvirrade ut, så jag frågar:  -Vad tänker ni att gubbar betyder. -Människor svarar flera av barnen. 

Avdelningens pedagoger använder inte uttrycket gubbar. Ändå har många av barnen förståelsen att gubbe betyder människa. Normen är solklar!

Gubbe betyder man, säger jag till barnen. Det är väl orättvist mot kvinnorna som hämtar sopor. -Ska vi sjunga jobbarkvinnor, ger ett barn som förslag. Men då blir det orättvist mot männen. Barnen funderar. Vad ska vi sjunga då? Alla måste ju få vara med i sången.