Normkritik i förskolan

Här på site forumet lägger jag upp olika diskussionsämnen.

För att kommentera diskussionsämnena måste du registrera dig för ett konto på webbplatsen och vara inloggad på webbplatsen för att kommentera.

Diskussionsämnena listas nedan och du kan skriva in varje diskussionsämne för att läsa kommentarer och svara på dessa kommentarer.
Post Reply
Elis
Posts: 3
Joined: Fri Oct 26, 2018 11:42 am

Normkritik i förskolan

Post by Elis » Fri Oct 26, 2018 12:18 pm

Ur ett normkritiskt perspektiv och synen på människan som komplex i en kultur. Vad är svårt? Hur ska vi förstå det som händer och vad kan vi göra? Jag vill att du kommer med och lyfter det som du tänker omkring och som du vill diskutera med andra utifrån ditt arbete i förskolan.

Post Reply